Jesteś tutaj

Rozwój naukowy kadry - Doktorat

Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Olga Dzięgielewska Extending selected statistical disclosure control models with adaptive metrics and evaluation framework nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja bezpieczeństwo systemów informacyjnych 08-11-2022 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej
Tomasz Gzik Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach usługowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej nauki społeczne nauki o zarządzaniu i jakości 27-09-2022 Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Częstochowskiej
Jarosław Wilk Mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowych platform integracyjnych wspomagających realizację zadań publicznych nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja 06-12-2021 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Adrian Woźniak Metoda efektywnego rozmieszczania komponentów oraz sterowania ich obciążeniem w systemach klasy SOA nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja optymalizacja systemów informatycznych 09-03-2021 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Hubert Ostap Clustering-based method for botnet detection nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja informatyka 04-02-2020 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka i Techniczna i Telekomunikacja WAT
Fryderyk Stefan Darnowski Metoda odtwarzania zmian danych na dysku z systemem plików NTFS wykorzystująca informacje zawarte w pliku systemowym $MFT nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja 29-11-2019 Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja WAT
Michał Dyk The method for knowledge acquisition from sensor networks and the Internet of Things using model of augmented perception nauki inżynieryjno-techniczne informatyka techniczna i telekomunikacja rozproszone systemy informacyjne 24-09-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Paweł Aleksander Ryszawa A Recconfigurable Quantum-Inspired Evolutionary Algorithm nauki techniczne informatyka 23-07-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Karol Antczak Generative Models for Training and Evaluation of Deep neural Networks in Medicine: Selected Applications nauki techniczne informatyka 07-06-2019 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Janusz Piotr Dygaszewicz Modele i metody w procesie konstruowania ram architektonicznych dla informatycznego wsparcia masowych badań ststystycznych nauki techniczne informatyka przetwarzanie danych 12-06-2018 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Tomasz Protasowicki Model procesu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego nauki społeczne nauki o bezpieczeństwie 15-05-2018 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Walid Cherifi Models and methods of conflict resolution in data fusion process nauki techniczne Informatyka bazy danych 26-09-2017 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ - półprzewodnik nauki techniczne Elektronika 27-06-2017 Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Anna Bryzek Metoda wyznaczania harmonogramu zamówień części zamiennych do złożonych obiektów technicznych na podstawie informacji o procesie ich eksploatacji nauki techniczne Informatyka optymalizacja systemów 27-06-2017 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Karol Tomaszewski Metoda klasteryzacji uwzględniająca charakterystyki strumieni odwołań do danych w obiektowych bazach danych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-12-2016 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Grzegorz Pieniążek Metoda analizy i optymalizacji poziomu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 12-07-2016 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Tomasz Rzeźniczak Data visualization optimization in medical patterns recognition nauki techniczne Informatyka sztuczna inteligencja 19-01-2016 Wojskowa Akademia Techniczna, Rada Wydziału Cybernetyki
Marta Lignowska Modelowanie i analiza procesów biznesowych oraz symulacyjna metoda wspomagania decyzji w optymalizacji parametrów ścieżek klinicznych nauki techniczne Informatyka systemy wspomagania decyzji 10-02-2015 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Radosław Pełka Wykorzystanie wieloaspektowego modelu predykcji niezawodności oprogramowania w procesie testowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 09-12-2014 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marek Jasiński Ukryty model PERT i jego zastosowanie do identyfikacji stanu realizacji przedsiewzięć wykonywanych skrycie nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-05-2014 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Kamil Komański Automatyzacja generowania zbioru danych do testowania oprogramowania nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 11-03-2014 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Robert Waszkowski Metody i narzędzia informatycznego wspomagania oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych nauki techniczne Informatyka inżynieria oprogramowania 11-12-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Joanna Wiśniewska Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych nauki techniczne Informatyka algorytmy kwantowe 22-05-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Mariusz Chmielewski Metoda oceny skojarzeń pośrednich w modelach semantycznych wykorzystująca techniki grafowe i wnioskowania nauki techniczne Informatyka teleinformatyka 17-04-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Rafał Kasprzyk Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-03-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Andrzej Imiełowski Ocena wydajności systemów wielowarstwowych z wykorzystaniem sieci kolejkowych typu BCMP nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-03-2012 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Leszek Deska Metoda komputerowej symulacji i ocena algorytmów zespołowego funkcjonowania obiektów nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 14-12-2010 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Leopold Żurek Modelowanie matematyczne w definiowaniu wymagań dla informatycznych systemów zarządzania logistyką nauki techniczne Informatyka 26-11-2010 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marcin Mazurek Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych nauki techniczne Informatyka systemy wspomagania decyzji 09-12-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marcin Wierzbicki Metody optymalizacji i symulacji komputerowej w analizie procesów sekurytyzacji nauki techniczne Informatyka optymalizacja systemów 18-11-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Leszek Puzio Adaptacyjna metoda wykrywania krawędzi w obrazie nauki techniczne Informatyka 08-07-2008 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Jarosław Koszela Modelowanie i optymalizacja rozmieszczenia elementów rozproszonej obiektowej bazy danych nauki techniczne Informatyka systemy baz danych 13-11-2007 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Mariusz Stawowski Formalne metody wspomagania analizy zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych nauki techniczne Informatyka sieci teleinformatyczne 10-07-2007 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Tomasz Tarnawski Algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji wielkiej skali z ograniczeniami kostkowymi i ich komputerowe implementacje nauki techniczne Informatyka metody optymalizacji i symulacji 11-07-2006 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marek Nowak Metoda zarządzania systemem rozproszonych komponentów z migracją usług nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 14-06-2005 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Wojciech Stecz Metoda komputerowej transformacji danych terenowych dla potrzeb modelowania operacji i walki nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 13-07-2004 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Dariusz Pierzchała Metoda wspomagania projektowania i badania właściwości środowisk interaktywnej symulacji rozproszonej do realizacji gier operacyjnych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 20-12-2002 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Jarosław Rulka Metoda konstruowania i badania programowego generatora wyników lokalnych walk militarnych nauki techniczne informatyka systemy wspomagania decyzji 20-12-2002 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Andrzej Stasiak Metoda wspomaganiaprojektowania oprogramowaniarozproszonych systemów wbudowanych o podwyższonej niezawodności nauki techniczne 09-07-2002 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Wojciech Kulas Metoda minimalizacji obciążenia komunikacyjnego w informatycznych systemach stałoprogramowych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 30-10-2001 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Jarosław Olejniczak System doradczy analizy kosztów nauki ekonomiczne ekonomia informatyka 27-03-2001
Tomasz Górski Symulacyjna metoda badania wpływu niejednorodności obciążenia i decentralizacji rozpraszania zadań na efektywność funkcjonowania rozproszonych sieci komputerowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 14-11-2000
Zbigniew Wesołowski Symulacyjna metoda szacowania wartości wskaźników niezawodności i optymalizacja struktury komputerowych systemów czasu rzeczywistego nauki techniczne Informatyka inżynieria systemów 07-11-2000
Maciej Kiedrowicz Metoda wspomagania projektowania rozproszonych baz danych w systemach informatycznych eksploatowanych w warunkach niszczenia elementów sieci komputerowej nauki techniczne Informatyka systemy baz danych 08-07-1999
Zbigniew Tarapata Algorytmy komputerowego wspomagania planowania równoległego przemieszczania kolumn nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 08-10-1998 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Roman Wantoch-Rekowski Analiza zdolności klasyfikowania przez neuronowe sieci sigmoidalne i radialne nauki techniczne Informatyka cybernetyka 08-10-1998
Wiesław Barcikowski Metoda rozdziału zadań w pewnej klasie rozproszonych systemów komputerowych nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 23-06-1997 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Mariusz Ulicki Metoda modelowania dynamiki obiektów dla potrzeb informatycznego wspomagania dowodzenia nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 23-06-1997 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Piotr Kosiuczenko Warunki Malcewa dla algebr częściowych nauki matematyczne matematyka algebra 25-05-1995
Arkadiusz Manikowski Metoda wyznaczania optymalnych struktur użytkowych systemu komputerowego dla jego awaryjnej rekonfiguracji nauki techniczne Informatyka systemy komputerowe 23-11-1994 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Stefan Rozmus Metoda wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 11-10-1994 Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Marek Deutsch Metody reprezentacji wiedzy w języku logiki domniemań nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 19-11-1993
Jerzy Berdychowski Metoda rozmieszczania segmentów redundancyjnych w oprogramowaniu systemów stałoprogramowych nauki techniczne Informatyka 16-07-1991
Romuald Hoffmann Wyznaczanie charakterystyk buforowania w węzłach sieci informatycznej nauki techniczne Informatyka systemy informatyczne 16-02-1990
Ryszard Antkiewicz Optymalizacja strategii aktualizacji i ochrony przed utratą danych bazy informacyjnej nauki techniczne Informatyka 16-03-1989
Andrzej Najgebauer Komputerowe wspomaganie kierowania radioelektronicznym obezwładnianiempokładowych urządzeń radiolokacyjnych środków napadu powietrznego nauki techniczne Informatyka optymalizacja systemów 22-12-1988
Jerzy Stanik Utrzymywanie wymaganego poziomu bieżącej niezawodności funkcjonowania komputerowego systemu zautomatyzowanego dowodzenia nauki techniczne Informatyka 14-07-1987
Andrzej Walczak Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych nauki techniczne fizyka i mechanika ciała stałego 28-01-1987 Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Kazimierz Worwa Optymalizacja procesu testowania oprogramowania systemów informatycznych nauki techniczne informatyka systemy informatyczne 03-07-1984
Tadeusz Nowicki Optymalizacja strategii ataku na terytorialny system obiektów aktywnych nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 20-04-1984 Rada Wydziału Elektroniki WAT
Bolesław Szafrański Zagadnienia programowej ochrony danych w bazie danych nauki techniczne Informatyka bazy danych 12-04-1979
Andrzej Chojnacki Modelowanie matematyczne i algorytmizacja planowania działań bojowych nauki techniczne 12-05-1977
Zygmunt Kaszubowski Optymalizacja regularnych terytorialnych systemów zaopatrzenia nauki techniczne 12-05-1977
Andrzej Ameljańczyk Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną nauki techniczne informatyka optymalizacja systemów 16-01-1976 Komisja Rady Naukowej Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatyki PAN
Marian Chudy Probabilistyczny model dwuszczeblowego magazynu z losowym czasem obsługi zamówiń nauki techniczne informatyka 15-05-1975 Rada Wydziału Elektroniki WAT