Jesteś tutaj

SARNA

System SARNA (System Analiz i Raportów - Narzędzie Analityczne) powstał w odpowiedzi na narastające zagrożenie grypą typu A/H1N1. Opracowano go w Wydziale Cybernetyki WAT i wdrożono w ramach pilotażowego programu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jesienią 2009r. Swoim zasięgiem objął jednakże cały kraj: Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego i około 600 placówek medycznych.

Jest to wieloszczeblowy system do codziennego raportowania danych o pacjentach i zasobach szpitali dla przypadków zachorowań na grypę i grypopodobnych a także prognozowania na czas od jednego do kilku dni. W wersji podstawowej stanowiskom udostępnione zostały następujące funkcje:

  • Szpitale: wprowadzanie danych do ankiet, podgląd danych ankiet, przesyłanie danych do bazy danych RCB, bezpośredni dostęp do aktualnych danych kontaktowych;

  • Wojewódzkie CZK: weryfikacja ankiet szpitali, wprowadzanie lub aktualizacja ankiet, podgląd ankiet, agregacja danych i podsumowania ankiet w wymiarach czasowo-przestrzennych, bezpośredni dostęp i aktualizacja danych o placówce;

  • RCB: gromadzenie danych z ankiet, obsługa centralnej bazy danych, wprowadzanie lub aktualizacja ankiet, podgląd ankiet, zobrazowanie mapowe w systemie, aplikacje analityczno-statystyczne, aplikacje prognostyczne, generowanie i udostępnianie raportów tekstowo-graficznych, bezpośredni dostęp do aktualnych danych kontaktowych do placówek medycznych.

System ma możliwość rozbudowania o inne komponenty monitorowania sytuacji epidemicznej, a w perspektywie długofalowej innych zdarzeń kryzysowych. Jest adaptowalny do różnej klasy zagrożeń dzięki zastosowaniu redefiniowalnego przez użytkownika metamodelu danych, na podstawie którego generowane mogą być specjalizowane interfejsy użytkownika i struktury bazy danych. Użytkownicy RCB oraz WCZK mogą wspomagać decyzje z wykorzystaniem prognoz i analiz statystycznych w wymiarze czasowo-przestrzennym.  Kierownik projektu: płk rez. dr inż. Dariusz Pierzchała (WCY WAT).   Projekt realizował Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych - kierownik zespołu prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon sarna.pdf324.12 KB