Jesteś tutaj

Specjalności

Na kierunku informatyka, kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w dwóch specjalnościach: systemy informatyczne i informatyczne systemy zarządzania.

Od roku akademickiego 2014/2015 Instytut profiluje trzy kolejne specjalności:
  - na kierunku "Informatyka w medycynie": informatyczne systemy zarządzania w medycynie, inżynieria diagnozowania medycznego;
  - na kierunku "Kryptologia i cyberbezpieczeństwo": bezpieczeństwo informacyjne.

 

 

Specjalność systemy informatyczne kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie:

 1. metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,
 2. projektowania i implementacji oprogramowania współbieżnego,
 3. projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych,
 4. projektowania i implementacji systemów automatyzacji procesów,
 5. oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych,
 6. metod symulacji komputerowej,
 7. systemów eksperckich i sieci neuronowych,
 8. wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań,
 9. metod obliczeń równoległych i rozproszonych,
 10. metod oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych,
 11. metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Specjalność informatyczne systemy zarządzania kształci przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości i ochrony informacji w zakresie:

 1. procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie,
 2. przygotowania do procesu informatyzacji, monitorowania i wizualizacji procesów biznesowych,
 3. reinżynierii procesów biznesowych,
 4. projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych,
 5. zwiększania efektywności procesów biznesowych,
 6. metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,
 7. modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów,
 8. metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.