Podstawowe informacje o instytucie - - - - studia - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aktualności


INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
od 1994 r. jest jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.
Instytut tworzą zakłady wraz z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu to głównie absolwenci WAT, posiadający
w większości co najmniej tytuł doktora nauk technicznych.

Są to poszukiwani na rynku pracy specjaliści, zatrudniani w kluczowych instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.


Główne obszary działalności Instytutu to:

kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich,
- prace naukowe i badawcze,
- projekty i wdrożenia.

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych
na kierunku informatyka*,
w specjalnościach:

1) systemy informatyczne,
2) informatyczne systemy zarządzania,
3)
systemy wspomagania dowodzenia (na potrzeby MON).

Zajęcia praktyczne ze studentami prowadzone są w salach Laboratorium Wydziału Cybernetyki, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt komputerowy. Studenci korzystają ze stanowisk roboczych PC
z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz do systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie nauczania.


-----------
*Zgodnie z uchwałą nr 560/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2010 roku, Wydział Cybernetyki uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku informatyka na lata 2010-2015.KONFERENCJEStrony WWW są kodowane w standardzie (ISO-8859-2)
Zalecana rozdzielczość ekranu : 800x600 + true
Ostatnia aktualizacja :
31.03.2014 r.