Jesteś tutaj

Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dziekana z okazji 50-lecia Wydziału Cybernetyki

 

 

Szanowni Państwo!

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Cybernetyki WAT organizowany jest dla pracowników wydziału Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dziekana WCY.

Turniej odbędzie się na kortach WAT (ul. Kartezjusza 1, przy stadionie WAT), w dniu 24. września b.r. od godz. 9.00.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w turnieju, prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres: 
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl,
w terminie do 15.09.2018 r., z dopiskiem "Turniej tenisa WCY".

Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać następujące dane:

1. Imię
2. Nazwisko
3. Reprezentowana komórka organizacyjna WCY (np. instytut, dziekanat, sekcja finansowa, itd.)
4. Telefon kontaktowy

Regulamin turnieju zostanie opublikowany na kilka dni przed turniejem (zależy m.in. od liczby uczestników).

Organizatorzy

 

 

Aktualna lista zgłoszonych uczestników turnieju (stan na 15.09.2018, wg kolejności zgłoszeń):

1. Szafrański Bolesław (ISI)
2. Woźniak Jacek (IOZ)
3. Stasiak Andrzej (ITA)
4. Tarapata Zbigniew (ISI)
5. Gzik Tomasz (ISI)
6. Najgebauer Andrzej (ISI)
7. Kowalski Arkadiusz (ISI)
8. Konieczny Roman (ZOL WCY)

REGULAMIN TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR DZIEKANA WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT

1. Organizacja turnieju, miejsce i czas

Organizatorem Turnieju Tenisa o Puchar Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT jest Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki oraz Studium Wychowania Fizycznego WAT w Warszawie.
W Turnieju mogą brać udział pracownicy Wydziału Cybernetyki WAT, a także zaproszeni przez Organizatora goście, jeżeli nie byli notowani w rankingu Polskiego Związku Tenisowego w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających Turniej.
Turniej rozgrywany jest w dniu 24 września 2018 roku w godzinach 09.00 – 15.00 na kortach Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, przy ul. Kartezjusza 1.
Turniej rozgrywany jest w kategorii OPEN (bez podziału na grupy wiekowe oraz płeć).
Organizator zastrzega możliwość ustalenia innego podziału uczestników na kategorie po zamknięciu listy uczestników zgłoszonych do Turnieju.
Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są do 15 września 2018 roku na adres e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przybycia na miejsce Turnieju w dniu 24 września 2018, na godzinę 9.00. Losowanie odbywa się w tym dniu, o godzinie 9.15.

2. Zasady rozgrywek oraz system punktacji

Mecze rozgrywane są w dwóch fazach: grupowej i finałowej.
W fazie grupowej zawodnicy podzieleni są na dwie grupy: I i II. W każdej grupie zawodnicy grają systemem „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane są do wygrania dwóch setów, rozpoczynając od stanu 2:2 w każdym secie. Jeżeli po dwóch rozegranych setach będzie remis 1:1, wówczas zawodnicy rozgrywają super tie-break (do co najmniej 10 wygranych punktów, przy zachowaniu co najmniej 2 punktów przewagi). O kolejności zawodników w grupie decyduje: 1. liczba wygranych meczów; 2. większa różnica (bilans) między wygranymi i przegranymi gemami; 3. wynik bezpośredniego pojedynku w Turnieju.
Do fazy finałowej awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy. Zwycięzca grupy I gra z zawodnikiem, który zajął 2. miejsce w grupie II, zwycięzca grupy II gra z zawodnikiem, który zajął 2. miejsce w grupie I. Zwycięzcy obu tych meczów grają o I miejsce w całym Turnieju, a przegrani – o miejsce III.
W fazie finałowej obowiązują te same zasady gry, co w fazie grupowej.
Organizator może postanowić o skróceniu meczów, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych lub wydłużenia meczów.
Zasady rozgrywek mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznej listy uczestników, nie później jednak niż na 1 dzień przed rozpoczęciem Turnieju.

3. Postanowienia końcowe

O godzinie rozgrywania pierwszego meczu uczestnicy zostaną poinformowani po dokonaniu losowania, w „Grafiku meczów” przygotowanym przez Organizatora i wywieszonym na tablicy. O godzinach rozpoczęcia kolejnych meczów Organizator będzie informował sukcesywnie, uzupełniając „Grafik meczów”.
Uczestników obowiązuje punktualna obecność o wyznaczonej godzinie gry. 15 minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut po wyznaczonym terminie) oznacza walkower (0:2 w setach, 2:6, 2:6 w każdym secie). Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 10 minut.
Spotkania sędziowane są przez zawodników między sobą według zasady fair-play.
Po każdym meczu zawodnicy mają obowiązek siatkowania kortu.
Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.
Zawodnicy przynoszą własne rakiety tenisowe. Piłki do gry zapewnia Organizator.
We wszystkich kwestiach spornych, których nie rozstrzyga niniejszy Regulamin, upoważnionym do wydawania decyzji jest przedstawiciel Organizatora lub upoważniona przez niego osoba.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon turniejtenisawcy_2018.pdf447.51 KB
PDF icon regulamin-turnieju-tenisa-wcy_2018.pdf187.88 KB